Chính sách bảo mật thông tin

Sau đây là một số nội dung trong chính sách bảo mật thông tin của NWMEDIA Việt Nam.

Mục Đích Và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin Các Nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website nwmedia.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ. Đây là các thông tin mà nwmedia.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi muốn đăng ký sử dụng dịch vụ và để nwmedia.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website nwmedia.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về yêu cầu của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho nwmedia.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên
  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời Gian Sử Dụng Thông Tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của nwmedia.vn

Thông Tin Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông tin

Chủ sở hữu website: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ TGM

Địa chỉ: 44 Trung Hòa, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: Nwmedia69@gmail.com

Hotline: 0869699912

Những Người Và Tổ Chức Có Thể Tiếp Cận Được Thông Tin Đó

NWMEDIA Việt Nam và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện dịch vụ với khách hàng.

Bên thứ ba cung cấp các dịch vụ liên quan mà NWMEDIA Việt Nam tin tưởng rằng công ty bên thứ ba vẫn sẽ giữ các nguyên tắc và chính sách bảo mật thông tin người dùng

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Phương Tiện Và Công Cụ Để Người Dùng Tiếp Cận Và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu nwmedia.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website khuyến mại nwmedia.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, nwmedia.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, NWMEDIA Việt Nam sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên nwmedia.vn được nwmedia.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của nwmedia.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, nwmedia.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên nwmedia.vn.

Ban quản lý nwmedia.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý nwmedia.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thông Tin Liên Hệ

Địa chỉ: 44 Trung Hòa, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: Nwmedia69@gmail.com

Hotline: 0869699912

Website: nwmedia.vn